دریافت لیست قیمت و خرید خرما  : 09900548412, 09132896373

انواع خرما

در دنيا حدود 200 نوع خرما وجود داردكه تا كنون 120 نوع از آن شناخته شده و مورد بررسي قرار گرفته اند. خرماي ايران در انواع نسبتاً زيادي توليد مي شود كه بر اساس اطلاعات و منابع موجود، بالغ بر 100 نوع مختلف مي باشد. در بين مهم ترين ارقام ايران مي توان خرماي استعمران، مضافتي، كبكاب، شاهاني، زاهدي، ربي، خضراوي، برهي، حلاوي، خاصي، آل مهتري، خنيزي و مرداسنگ را نام برد كه هر كدام در مناطق و استان هاي مختلف داراي اهميت خاص خود هستند

انواع خرما بومی در بلوچستان  ایران: خرمای مضافتی ، ربّی، شَکَری، حلیله، آبروگن، کَلَگی، چربان، حاشه‌ای، جوانداک، اشکنجک، پُپو، دِسکی، وردیوار، بَرنی، کلوت، مُلسی، کروچ

انواع خرمای بوشهر : قسب، کبکاب، صمرون، شکر، سیسی، حلَو، سروری، زندنی، خشن خار، استک سرخو، مرسو، خاصویی، جمادی، بیرمی، تی رس، شهابی، لش، کندی، خنیزی، سمیلی، خضروی، گنتار، بریمی، شیخ عالی، زامردو، ده دارب، اهرمی، خاویزی، خاور، مکتی، شاخونی، مصلی، جوزی، غصاب و ردستی

انواع خرمای هرمزگان: خرمای پیارم، مرداسنگ، هلیلی، مضافتی، خاصویی، خنیزی، شاهانی، کریته، زرک و کلک سرخ

انواع خرما در غرب خوزستان: لیلوئی، برحی (گرد و ریز و با و شیرینی کمتری نسبت به ارقام دیگر)، زاهدی، دیری، اشکر و بریم، حلاوی، بلیانی، سویدانی، هداک، شکر، بنت السب، دگل زرد، خضراوی، استعمران (سعمرون)، بوبکی، چبچاب، مشتوم، جهرمی، عموبحری، دگل سرخ، فرسی، هدل، خصاب، حمراوی، حساوی، اسحاق، جوزی و گنتار، کبکاب (بسیار شیرین و ظاهری شیشه‌ای دارد)

 انواع خرما در کرمان :مضافتی (مرغوب‌ترین رطب جهان) ، کروت، قندشکن (سنگ‌شکن)، ربی، خریک، هلیله‌ای

(در جیرفت): خرمای مضافتی عالی مِهتِری، شِکَری (این دو از زودرس‌ترین گونه‌های خرما هستند که بیشتر مصرف محلی دارند)، کلوته (کلیته)، مرداسنگ (تنها خرمای طبع سرد دنیا)، هلیلی، خَنیزی، رُوغنی، شاهانی، زاهدی، خضراوی، رَبی، نگار (میوه‌هایی بسیار کشیده دارد)، گاردیال، قربانی، آجیلی

ارقام بومی خرما در غرب کرمانشاه (قصر شیرین): زاهدی، ارزق، خضراوی، جعفری و اشرسی[۶]

ارقام بومی خرما در ایلام: خضراوی، زاهدی، اشرسی و زیدی

انواع خرما دارای ترکیبات فنلی (تانل ها ،اسید سینامیک و ...) که این ترکیبات باعث افزایش صفاتی همچون ظرفیت آنتی اکسیدانی و قدرت احیا کنندگی میباشد.در بین انواع مختلف خرما ترکیبات فنلی متفاوت است و خرمای سایر و پیارم نسبت به ربی و زاهدی بیشترین مقدار را داراست که میتوان این نوع خرما ها را به خصوص خرما سایر را به عنوان یک ماده غذایی فراسودمند معرفی نموده و در جیره غذایی افراد قرار داد

خرما مهمترین میوه در بیش از 30 کشور است و به عنوان منبع انرژي فشرده به آسانی انبار میشود . خرما ا ز نظر  تغذیه اي منبع خوبی از پتاسیم آهن و ویتامین ها است ایران از تولیدکنندگان این محصول است. امروزه با افزایش جمعیت و افزایش نیاز به غذا، نیاز است تا تولید و صادرات افزایش یابد، براي رسیدن به این هدف لازم است تا دانش تولیدکنندگان محلی نسبت به فناوري هاي نوین در کشت و مدیریت خرما به طور نمونه انتخاب گونه هاي پر محصول، استفاده صحیح از کودها، زمان و روش مناسب گرده افشانی، برداشت، خشک کردن، درجه بندي، دسته بندي، انتقال و فروش در رابطه با محصول مورد نظر مورد توجه قرار گیرد

از خرما 20 مرتبه در قران نام برده شده است و 300 حدیث مستقیم در مورد خرما و مزایاي آن از حضرت رسول در منابع در  دسترس است

دانستنی های خرما

انواع خرما

خواص خرما

خواص خرما