جهت دریافت لیست قیمت  و خرید خرما تماس بگیرید : 09900548412, 09132896373

انواع خرما دارای ترکیبات فنلی (تانل ها ،اسید سینامیک و ...) که این ترکیبات باعث افزایش صفاتی همچون ظرفیت آنتی اکسیدانی و قدرت احیا کنندگی میباشد.در بین انواع مختلف خرما ترکیبات فنلی متفاوت است و خرمای سایر و پیارم نسبت به ربی و زاهدی بیشترین مقدار را داراست که میتوان این نوع خرما ها را به خصوص خرما سایر را به عنوان یک ماده غذایی فراسودمند معرفی نموده و در جیره غذایی افراد قرار داد

خرما مهمترین میوه در بیش از 30 کشور است و به عنوان منبع انرژي فشرده به آسانی انبار میشود . خرما ا ز نظر  تغذیه اي منبع خوبی از پتاسیم آهن و ویتامین ها است ایران از تولیدکنندگان این محصول است. امروزه با افزایش جمعیت و افزایش نیاز به غذا، نیاز است تا تولید و صادرات افزایش یابد، براي رسیدن به این هدف لازم است تا دانش تولیدکنندگان محلی نسبت به فناوري هاي نوین در کشت و مدیریت خرما به طور نمونه انتخاب گونه هاي پر محصول، استفاده صحیح از کودها، زمان و روش مناسب گرده افشانی، برداشت، خشک کردن، درجه بندي، دسته بندي، انتقال و فروش در رابطه با محصول مورد نظر مورد توجه قرار گیرد

از خرما 20 مرتبه در قران نام برده شده است و 300 حدیث مستقیم در مورد خرما و مزایاي آن از حضرت رسول در منابع در  دسترس است

دانستنی های خرما

انواع خرما