دریافت لیست قیمت و خرید خرما  : 09900548412, 09132896373

خواص خرما در بارداری و زایمان
خواص خرما در بارداری و زایمان

در خرما، 13 ماده حیاتی و 5 نوع ویتامین، اسیدهای چرب و قند وجود دارد که مجموع آنها، خرما را به صورت یک منبع غذایی غنی درآورده است و از آنجایی که زنان در بارداری نیاز شدیدی به غذای نیروبخش و مغذی دارند، خوردن خرما، به زنان باردار توصیه میشود. بعلاوه خرما به عنوان یک ماده ضد عفونی کننده و قابض در درمان مشکلات روده ای مصرف می شود. 

اگر چه خرما توسط میلیون ها نفر د ردنیا استفاده می شود اما بررسی های انجام شده در رابطه با اثرات مثبت آن بر سلامت ناکافی است و در ارتباط با تاثیر خرما در بارداری و زایمان مطالعات محدود می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر خرما در بارداری و زایمان و پس از زایمان می باشد.

مصرف خوراکی 100 گرم خرما در مدت کوتاهی، 225 تا 300 کیلو کالری انرژی تولید می کند و باعث رفع گرسنگی و خستگی می شود و از آنجایی که در اواخر بارداری با افزایش سطح پرولاکتین سرم زنان، تمایل به خوردن افزایش می یابد، خرما  می تواند به عنوان بخشی از رژیم غذایی مادران باردار قرار گرفته و باعث تعادل در رژیم آنها شود و با توجه به اینکه عضلات صاف، 20 تا 400 برابر بیشتر از عضلات مخطط به انرژی نیاز دارند، به راحتی می توانند از اسیدهای چرب به جایِ گلوکز استفاده کنند و به همین دلیل ذخیره چربی ها در اواخر بارداری اهمیت دارد. خرما دارای اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع از جمله اسید اوریک، اسید لینولیئیک و لینولنیک می باشد. اسیدهای چرب ، علاوه بر تأمین ذخیره انرژی، در ساخت پروستاگلاندین ها نیز نقش مهمی دارند؛ بنابراین خرما می تواند در ذخیره انرژی کمک کننده باشد و باعث تقویت عضلات رحم شود. همچنین خرما حاوی سروتونین، تانن، کلسیم و مواد شبه اکسی توسین بوده و در انقباض عضلات صاف رحم نقش دارند. خرما اثر ملین نیز دارد که محرکی برای انقباضات رحم است.

همچنین استفاده از خرما در ماه آخر بارداری، نیاز به القاء زایمان را کاهش داده و نتایج زایمان را نیز بهبود بخشیده بود. به نظر می رسد که خرما بر روی گیرنده های اکسی توسین تأثیر گذاشته و باعث پاسخ بهتر عضلات رحم به کسی توسین می شود و انقباضات مؤثرتری ایجاد می کند علاوه بر این خرما، حاوی اسیدهای  چرب لینولئیک و لینولنیک می باشد که پیش سازی برای پروستاگلاندین ها می باشد (مشتاقی 2010).

شروع خودبخودی زایمان در زنان مصرف کننده خرما بیشتر از گروه کنترل است و مصرف خرما باعث کاهش القای زایمان می شود. بنابراین با توجه به اینکه خرما در بارداری منع مصرف ندارد، مصرف آن به مادران باردار توصیه می شود.

نتایج پژوهش Hamoud (2009) نشان می دهد اثر خرما بر کاهش میزان خونریزی بعد از زایمان بیشتر از اکسی توسین بوده است. در این تحقیق به وجود تانن در خرما اشاره شده که تانن به علت خاصیت قابض آن باعث ایجاد انقباض در عضلات رحم و میومتر گشته و میزان خونریزی پس از زایمان را می کاهد.

براساس مطالعات مرور شده که نشان داد مصرف خرما بر برخی از معیارهای زایمان ایمن مؤثر باشد، به نظر میرسد که دین مبین اسلام به همه ابعاد زندگی انسان توجه نموده و آموزههای دینی در مورد مصرف خرما در حین بارداری نه تنها از روی آگاهی بوده بلکه بر پایه اصول و منطق علمی بیانشده است. خداوند در آیات 73-76 سوره مریم، حضرت مریم)ع( را به استفاده از رطب و آب سفارش نموده است که امروزه علم پزشکی » مخاض « به اعجاز آن پی برده است. در این آیات کلمه به معنای دردهای زایمان آمده و تنها » م خ ض « از ریشه به » رطب « یکبار در قرآن به آن اشارهشده است. واژه معنای ترى و رطوبت است که مخصوص خرماى تازه و نرم است.

چون پس از زایمان، آب بدن زن باردار تا حدودی کم میشود، خرما جاذب رطوبت است و اگر همراه با آبخورده شود برای جبران این نقیصه بسیار مفید است که قرآن کریم، این دو عنصر مهم خرما و آب را همراه با یکدیگر برای زن تازه زا سفارش نموده است و ابتدا به خوردن رطب و سپس نوشیدن آب توصیه نموده است. اگرچه اثر خرما در زایمان ناشناخته است، اما به نظر میرسد که مواد تشکیل دهنده آن نقش به سزایی در این امر دارند.

جدول ارزش غذایی خرما
جدول ارزش غذایی خرما

خرما دارای مقادیر قابل توجهی آهن، فولیک اسید و کلسیم بوده که برای زن باردار ضروری میباشد و در حال حاضر به زنان باردار توصیه میشود. خرما به سبب دارا بودن اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع، در سنتز پروستاگلندین نقش دارد و از این طریق میتواند در ذخیره انرژی کمک کننده باشد و باعث تقویت عضلات رحم شود  از طرفی، پروستاگلاندینهای حاصل از مصرف خرما میتوانند نقش مهمی در انقباضات عروقی و کاهش خونریزی ناشی از زایمان داشته باشند.

نتایج مطالعه مشتاقی و همکاران بر روی موشهای آزمایشگاهی نیز نشان میدهد که خرما میتواند با افزایش هورمونهای استروژن و پروژسترون به آمادگی رحم و دهانه رحم برای زایمان کمک کند. علاوه بر این، مطالعات اخیر نشان داده خرما حاوی ترکیباتی است که رحم را در آخرین ماههای دوران بارداری تقویت میکند و به باز شدن رحم در هنگام زایمان و کاهش خونریزی بعد از زایمان کمک خرما دارای «: مینماید. در این رابطه خادم مینویسد کلسیم، سروتونین، تانین، اسید لینولئیک و آنزیم پروکسیداز است که در کنترل خونریزی اهمیت زیادی .

همچنین نتایج مطالعات اخیر به وجود هورمون » دارد شبه اکسی توسین در خرما و اثر آن بر فعالیت رحم اشارهکردهاند که به کشیدگی رحم و آماده کردن آن برای زایمان و برگرداندن رحم به حالت قبل از حاملگی در دوره بعد از زایمان کمک مینماید و باعث کاهش خونریزی بعد از زایمان میگردد.

مجاهد و همکاران در بررسی خود به این نتایج دست یافتند که مقدار خونریزی در گروه مصرف کننده رطب و اکسیتوسین در پایان دو ساعت بعد از زایمان کمتر از گروهی بود که فقط برای آنها اکسیتوسین تجویز شده بود .

به نظر می رسد که تانین موجود در خرما به علت خاصیت قابض آن باعث ایجاد انقباض در عضلات رحم شده و میزان خونریزی پس از زایمان را کاهش می دهد

با توجه به مطالعات بررسی شده و اثر بخشی خرما بر پیامدهای زایمان، به نظر میرسد که توصیه های اسلامی در خصوص مصرف خرما در حین زایمان میتواند اشاره ای اعجاز آمیز به خواص درمانی خرما داشته باشد. لذا، انجام مطالعات میان رشته ای و مداخله ای بیشتر پیشنهاد میشود تا در صورت اثربخشی خرما بر پیامدهای زایمان به جای استفاده از داروهایی نظیر اکسی توسین که دارای عوارضی مانند افزایش بیش ازحد تحریک پذیری رحم، مسمومیت آب، آمبولی مایع آمونیوتیک و یرقان نوزادی میباشند، از خرما جهت تسهیل زایمان استفاده شود

با توجّه به اثرات مفید و متعدد خرما و عدم وجود عوارض جانبی می توان به خانم های باردار توصیه کرد در ماه آخر بارداری و پس از زایمان خرما استفاده نمایند و پیشنهاد می شود اهمیت مصرف آن به طرق مختلف همچون کارگاه های آموزشی به کارشناسان مربوطه آموزش داد.

 

الماس سایت اصفهان ارائه دهنده خدمات طراحی سایت شرکتی ،بهترین قیمت طراحی سایت توسط طراح سایت خانم تحویل سریع و حرفه ای

قالیشویی تهرانشهر، فعال درهمه مناطق تهران ، شستشوی فرش ماشینی و دستبافت و خدمات مبل شویی در محل و رفوگری فرش

تدریس خصوصی زبان انگلیسی اول دبیرستان و دوم دبیرستان در اصفهان ،تدریس خصوصی زبان دبیرستان در اصفهان،در آموزشگاه زبان انگلیسی راه نوین، آموزش انگلیسی دبیرستان در اصفهان به صورت خصوصی و نیمه خصوصی

بزرگترین تولید کننده در زمینه نرده حفاظ ساختمان است که از سال 1386 فعالیت خود را ابتدا با ساخت و نصب حفاظ های دیوار در تهران و کرج آغاز کرد و پس از آن انواع حفاظ پنجره ضد سرقت و درب و حفاظ های بالکن و تراس در طرح های ساده و فرفورژه و درب آکاردئونی و حفاظ های دیواری

خانه اجاره ای مبله در اصفهان و اجاره آپارتمان مبله در اصفهان برای مسافران،خانواده دانشجویان و بیماران.اجاره روزانه خانه در اصفهان خانه با همه امکانات زندگی و مجهز و لوکس در محله های خوب اصفهان

 

دانستنی های خرما

انواع خرما

خواص خرما

خواص خرما