دریافت لیست قیمت و خرید خرما  : 09900548412, 09132896373

ميوه خرما داراي تركيبات حياتي بوده و ارزش غذايي آن به دليل داشتن فيبر و مواد معدني ضروري مي باشد. تركيبات پل ي فنلي موجود در عصاره خرما مانند فلاونوئيدها، آنتوسيانين ها و اسيدهاي فنوليك و C عناصري مانند سلنيوم، مس، روي، منگنز و ويتامين مي توانند موجب حفاظت كبدي عليه تخريب اكسيداتيو گردند. بررسي انجام شده نشان مي دهد فعاليت آنتي اكسيداني و عصاره خرما از پراكسيد اسيون ليپيدي و اكسيداسيون پروتئيني جلوگيري مي كند و منجر به تخريب سوپراكسيد و راديكال هاي هيدروكسيل .( مي گردد( 108

خرما علاوه بر انرژي زايي فراوان، به واسطه داشتن تركيبات متعددي كه خاصيت آنتي اكسيداني و فنلي دارند و هم چنين تركيباتي مانند كربوهيدرات ها، اسيدهاي چرب، تركيبات معدني، ويتامين ها و فيبر مي تواند در درمان بسياري از بيماري هاي قلبي، سرطان، ديابت، موثر باشد. پيشرفت هاي شگرفي كه در سالهاي اخير در علوم مختلف به ويژه علوم تجربي شده است، پرده از برخي رموز خلقت برداشته است. يكي از اين پيشرفت ها، شناسايي تركيبات مختلف موجود در گياهان مغدي نظير خرما و آشكا ر شدن مسيرهاي متابوليسمي اين تركيبات مي باشد كه چنان چه اين نتايج با مستندات قرآني و روايات اسلامي محك بخورد، جنبه هاي اعجاز قرآن بيش از پيش آشكار خواهد شد.

دانستنی های خرما

انواع خرما

خواص خرما

خواص خرما